Integracja Microsoft 365 z centralą telefoniczną 3cx VoIP

Centrala telefoniczna 3cx pozwala na synchronizację systemu MS 365 co powoduje automatyczne utworzenie wewnętrznych i wdrożenie uwierzytelniania SSO. Użytkownicy mogą bezproblemowo pracować w różnych aplikacjach dzięki synchronizacji kontaktów i uporządkowaniu zaplanowanych zadań. Statusy w kalendarzu będą aktualizować się automatycznie. Rozmowy można inicjować bezpośrednio z interfejsu Microsoft 365 dzięki funkcji Click2Call 3cx.

Synchronizacja swojego statusu z kalendarzem.

Automatycznie synchronizuj swoje statusy lub zmieniaj ręcznie.

Status 3cx przełącza z powrotem po zakończeniu zdarzenia.


Integracja systemów pozwala na synchronizację kontaktów z książką telefoniczną 3cx. Rekordy automatycznie synchornizują swoje kontakty osobiste, możemy zarządzać wszystkimi kontaktami we wszystkich aplikacjach. Wykonywanie połączeń bezpośrednio z systemu 3cx do zsynchornizowanych kontaktów 3cx.


Adminitracja integracją centrali telefonicznej 3cx z Microsoft 365 jest bardzo intuicyjna i prosta.

Automatycznie twórz nowe numery wewnętrzne z Microsoft 365

Łatwe zarządzanie w grupie „Azure AD” w konsoli 3cx

Dostosowany sposób tworzenia numerów telefonów

Import numerów wewnętrznych z MS 365.