Telekonferencje i Wideokonferencje

Telekonferencja to funkcja na centrali pozwalająca na prowadzenie konwersacji nawet przez kilkudziesięciu pracowników na raz. Telekonferencje dzielimy na dwa rodzaje. Telefoniczne oraz wideokonferencje. Wideokonferencje wymagają zakupu dodatkowych urządzeń pozwalających na przesyłanie obrazu np. wideotelefonów. Telekonferencje to bardzo przydatne narzędzie np. w przypadku firmy, która posiada kilka oddziałów bądź organizuje częste lub cykliczne spotkania. Pozwala na zorganizowanie odprawy pracowników, porozmawianie w zespole na temat ważnych spraw i bieżących projektów bez konieczności osobistej wizyty w danym oddziale. Przekłada się to na oszczędności związane z podróżami służbowymi i organizacjami spotkań. System umożliwia również na podłączenie do konferencji klientów oraz partnerów firmy.

  • możliwość zabezpieczenia konferencji pinem
  • podział uczestników na adminów i userów
  • definiowanie różnych pinów dla userów i adminów
  • możliwość odegrania zapowiedzi przed dołączeniem do konferencji
  • informacja o dołączeniu nowej osoby bądź o jej opuszczeniu
  • możliwość odgrywania informacji o ilości użytkowników aktualnie podłączonych do konferencji
  • każdy użytkownik może: włączyć mute, pogłośnić bądź ściszyć poziom głosu konferencji, pogłośnić bądź ściszyć jego własny głos
  • admin może dodatkowo: blokować konferencje, usunąć ostatnią osobę, która dołączyła do konferencji
  • możliwość tworzenia wielu konferencji na centrali