wykrywanie poczty głosowej
Tag Archive

 • Wykrywanie poczty głosowej dla firm call center

  Wykrywanie poczty głosowej dla firm call center

  Agent oczekujący na zestawienie połączenia i nieskuteczne połączenie np. z pocztą głosową to nawet 50% połączeń i poświęcony czas pracy konsultanta. Na potrzeby naszych klientów uruchamiamy moduł do centrali PBX bazujących na oprogramowaniu asterisk.

  Moduł wykrywania automatycznej sekretarki pozwala w znacznym stopniu zwiększyć wydajność pracy agentów.

  Ta aplikacja próbuje wykryć automatyczne sekretarki na początku połączeń wychodzących. Po załadowaniu modułu odczytuje on plik konfiguracyjny i używa parametrów określonych jako wartości domyślne.

  Moduł ma na celu wykrywanie poczty głosowej  poprzez automatyczne rozpoznawanie i przerywanie połączeń z pocztami głosowymi jeszcze przed ich przekazaniem do konsultanta. Skuteczność modułu klasyfikuje się jako zakres od 60 do 80% skuteczności.

  Podstawowe parametry modułu :

  • Parametr 1 – to maksymalny czas trwania ciszy przed powitaniem. Jeśli definiowany parametr zostaje przekroczony to oznacza, że połączenie trafiło do poczty głosowej.
  • Parametr 2 – to maksymalna długość powitania. Jeśli definiowany parametr zostaje przekroczony to to oznacza, że połączenie trafiło do poczty głosowej.
  • Parametr 3 – to cisza po wykryciu powitania. Jeśli przekroczony to to oznacza, że połączenie trafiło do klienta
  • Parametr 4 – to maksymalny czas dozwolony dla algorytmu na podjęcie decyzji o tym czy połączenie trafiło do klienta czy poczty głosowej.
  • Parametr 5 – to minimalny czas trwania Głosu uważanego za słowo.
  • Parametr 6 –  to minimalny czas trwania ciszy po słowie, aby uznać dźwięk, który następuje po nim, za nowe słowo.
  • Parametr 7 – to maksymalna liczba słów w powitaniu. Jeśli przekroczony to oznacza, że połączenie trafiło do poczty głosowej.
  • Parametr 8 – to próg ciszy.

  Powyższe osiem parametrów modułu pozwala zwiększyć skuteczność twoich agentów nawet o około 80% co znacząco zwiększa skuteczność działa twoje Call Center.

   

  Więcej