Centrala VoIP zintegrowana z EspoCRM

EspoCRM to system oparty na licencji Open Source jego podstawową zaletą jest elastyczność i zaawansowane możliwości, które może dopasować do każdego przedsiębiorstwa. Łatwość obsługi i intuicyjne menu pozwala na edycję modułów, procesów i leadów biznesowych. System pozwala na szeroki zakres integracji co ułatwia pracę z systemem CRM.

Nasz zespół przygotował moduł, który pozwala na integrację centrali telefonicznej Iptelekom Voice Communication z systemem CRM firmy EspoCRM.

Centrala VoIP (Voice over Internet Protocol) to system telekomunikacyjny, który umożliwia prowadzenie rozmów głosowych za pomocą internetu. Oferuje wiele funkcji i możliwości, w tym:

Rozmowy głosowe: Pozwala na wykonywanie połączeń głosowych zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz, korzystając z sieci internetowej.

Przekazywanie połączeń: Umożliwia przekazywanie rozmów pomiędzy różnymi urządzeniami lub użytkownikami.

Poczta głosowa: Zapewnia możliwość pozostawiania wiadomości głosowych w przypadku nieobecności lub zajętości linii.

Konferencje telefoniczne: Daje możliwość prowadzenia rozmów wieloosobowych poprzez połączenie kilku osób w jednej rozmowie.

Monitoring połączeń: Zapewnia możliwość monitorowania i analizowania połączeń w celu poprawy obsługi klienta i efektywności działania.

Numeracja wirtualna: Pozwala na korzystanie z numerów wirtualnych, co może być przydatne dla firm działających na różnych rynkach.

Zdalna praca: Umożliwia pracownikom zdalnym dostęp do funkcji telefonicznych, co jest bardzo przydatne w obecnym środowisku pracy.

Centrala VoIP jest elastyczna i może być dostosowana do potrzeb różnych firm, oferując jednocześnie oszczędności kosztowe w porównaniu z tradycyjnymi systemami telefonicznymi.

Integracja centrali VoIP od Iptelekom z systemem EspoCRM pozwala na realizację głównych funkcji:

1. Funkcja „Click2Call”

2. Wyświetlanie połączeń przychodzących.

3. Wyświetlanie połączeń wychodzących.

4. Szybki dostęp do historii rozmów z klientem.

5. Łatwe dodawanie komentarza do połączenia.

6. Zarejestruj połączenie do EspoCRM jednym kliknięciem.

Poniżej przedstawiamy przypadki użycia i wizualizację wdrożonej integracji systemów.

Identyfikacja klienta zapisanego w systemie CRM

W momencie gdy mamy zidentyfikowanego klienta w naszym systemie EspoCRM nasz moduł integracji pozwala podczas połączenia przychodzącego otworzyć okienko z informacją jaki klient wykonuje połączenie i który to kontakt. Podczas prowadzonej rozmowy możemy dodać notatkę do lead’a.

Identyfikacja numer niezapisanego w systemie CRM

Połączenie przychodzące generuje otworzenie pop-up podczas rozmowy telefonicznej i w systemie EspoCRM. Podczas prowadzonej rozmowy możemy dodać firmę, przypisać klienta jak i zapisać komentarz do rozmowy.

Clic2call

Z systemu EspoCRM mamy możliwość wykonania połączenia wychodzącego do klienta przy pomocy jednego kliknięcia „make call”. System wykona połączenie z naszego konta w centrali telefonicznej, telefon VoIP zacznie dzwonić do nas w momencie odebrania połączenia połączenie zostanie wykonane do klienta. Dodatkowo również dla połączeń wychodzących mamy możlwość dodawania komentarzy do sprawy.

Historia rozmów z danym klientem

W kartotece klienta otrzymujemy informacje zarówno o połączenia wychodzących jak i przychodzących, ważnym aspektem są również statusy połączeń odebrane czy nieodebrane połączenie wraz z godziną połączenia.

Dziennik połączeń

Zarówno dla konretnego użytkownika jak i globalnie dla wszystkich userów otrzymujemy dziennik połączeń i status rozmów telefonicznych w systemie CRM. Modul pozwala na weryfikację odbieranych połączeń i poziomu obsługi naszych klientów / partnerów.

Pliki rozmów telefonicznych w systemie CRM

Moduł pozwala przekazać do systemu EspoCRM przekazać URL z plikiem odbytej rozmowy. Moduł jest bardzo użyteczny w kontekście weryfikacji jakości obsługi klientów, reklamacji czy weryfikacji poprawności ustaleń biznesowych.

Posiadasz system EspoCRM ? Chcesz zintegrować usługi głosowe ? Interesujesz się usługami VoIP ?

Zapraszamy do kontaktu. 

IPTELEKOM sp. z o.o.
ul. Łyżwiarska 54
94-124 Łódź

Projekty IT
+48 426 000 000

Formularz kontaktowy Iptelekom